Halāl Certificering.

Halāl

Halāl is het Arabische woord wat betekent toegestaan door de Shariah.


De definitie van halāl is als volgt:  

Wanneer voedsel of goederen als halāl worden omschreven of in een andere uitdrukking worden beschreven om aan te geven dat het voedsel of de goederen door een moesliem kunnen worden geconsumeerd of gebruikt, betekent een dergelijke uitdrukking:


1. Bevat geen delen van een dier dat door de Shari’ah verboden is voor een moesliem om te consumeren of dat niet is geslacht in overeenstemming met de Shari’ah en Fatwa;

2. Bevat niets wat onzuiver is volgens de Shari’ah en Fatwa;

3. Bedwelming druist niet in tegen volgens de Shari’ah en Fatwa;

4. Bevat geen enkel deel van een mens of zijn opbrengst dat niet is toegestaan door de Shari’ah en Fatwa;

5. Is niet giftig of gevaarlijk voor de gezondheid; niet is bereid, verwerkt of vervaardigd met behulp van instrumenten die volgens de Shari’ah en fatwa met najs zijn verontreinigd; en tijdens de bereiding, verwerking of opslag niet in contact is geweest met, gemengd of in de nabijheid van levensmiddelen die niet voldoen aan de punten 1 en 2 bovenaan.

6. Wanneer diensten met betrekking tot het levensmiddel of de goederen in een andere uitdrukking worden beschreven om aan te geven dat de diensten door een moesliem kunnen worden gebruikt, betekent een dergelijke uitdrukking dat de diensten met betrekking tot het voedsel of de goederen worden uitgevoerd in overeenstemming met de Shari’ah.


Korte procedure aanvraag halāl certificering

  1. Opdrachtgever stuurt een email naar ons met vermelding van de producten of diensten die onder de loep van de Shari’ah (Heilige Qur'ān en Soennah) genomen moeten worden om vast te stellen of het product of dienst conform is.
  2. Stichting neemt vervolgens contact op met de opdrachtgever voor een intake in een telefoongesprek.
  3. Als er een akkoord is stuurt de stichting een offerte naar de opdrachtgever dat 14 dagen stand houdt.
  4. Nadat de opdrachtgever de offerte voor akkoord heeft getekend maken wij een plan van aanpak op.
  5. Het plan van aanpak wordt met de opdrachtgever besproken waarna met de halāl audit wordt begonnen en de audit fasen worden in volgorde uitgevoerd.
  6. Het concept auditrapport wordt naar de opdrachtgever gestuurd en met de halāl auditor besproken.
  7. Als er geen opmerkingen zijn, dan wordt het auditrapport definitief gemaakt en het Raza Halāl Certificaat verstrekt.
Overstappen of certificering aanvragen
HomeOver RHACertificeringAuditors

Stichting

Raza Halāl Audit

Home

Over RHA

Certificering

Raza Halal Audit opleidingen

Algemene voorwaarden

Privacy Policy

Stichting Noorani Islamic Research

Rooseveltstraat 86

Kamer 1421

2321 BM Leiden


Email: info@razahalalaudit.com

Follow us!

Voor info bel: 084 003 6293